Aphanamixis polystachya

Common Name: pithraj tree